BA Autoverzekering

auto

Verplichte autoverzekering

Veroorzaakt u als chauffeur een ongeval? Met onze autoverzekering bent u goed beschermd tegen de financiële gevolgen. DVV vergoedt dan alle schade aan anderen.

Gratis 24/24 bijstand bij ongeval in België

Hebt u een verkeersongeval in België (zelfs tot 30 km over de grens)? Bel 0800 93 300 en u wordt meteen geholpen! De klok rond staan we voor u klaar.

20% korting voor veilige jonge chauffeurs

Bent u jonger dan 26 en volgt u een cursus defensief rijden bij een instituut waarmee DVV samenwerkt? Dan krijgt u 20% korting op uw premie!

 

Wat is een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid?

Een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid is in België wettelijk verplicht. Uw verzekering zal dan in uw plaats schade aan de auto van de tegenpartij of hun medische kosten vergoeden als u een ongeval veroorzaakt hebt.

Hoe helpen we u als u een verkeersongeval hebt?
Als u in België (zelfs tot 30 km over de grens) een ongeval hebt, belt u gratis naar 0800 93 300 voor hulp:

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week staan we voor u klaar.
  • Uw auto wordt gratis weggesleept naar de garage van uw keuze in België. Is het een garage waarmee wij samenwerken? Dan krijgt u een vervangwagen tijdens de herstelling.
  • U wordt naar huis gebracht.
  • Uw partner of werkgever worden verwittigd.

Wat is het bonus-malussysteem?

Als chauffeur krijgt u bonuspunten voor elk jaar dat u geen ongeval veroorzaakt en strafpunten als u dat wel doet. Hoe hoger uw bonus-malus (BM), hoe hoger de premie voor uw autoverzekering.
Hebt u 5 jaar geen ongeval gehad en is uw bonus-malus nog hoger dan 0? Dan komt u dankzij de Bonus Booster van DVV Verzekeringen automatisch op 0. Mooi meegenomen voor uw premie!

Wat dekt de autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid?

De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van DVV Verzekeringen verzekert uw aansprakelijkheid. Dat betekent dat wij in uw plaats zowel de lichamelijke als de materiële schade aan anderen vergoeden als u een ongeval in fout veroorzaakt.

Pluspunten bij DVV Verzekeringen
Bovenop de klassieke voordelen van een autoverzekering geniet u bij DVV ook van deze extra’s:

  • DVV Stars: met dit getrouwheidsprogramma belonen we u als u schadevrij rijdt. U kan die DVV Stars nadien inzetten als een soort joker voor uw auto-, woning- of familiale verzekering.
  • Drive for Life: 60-plussers zijn bij ons zeker dat we hun autoverzekering nooit opzeggen.

Opties voor een betere bescherming
Wil u de basiswaarborgen van uw autoverzekering uitbreiden? Kies dan slimme opties zoals een omniumverzekering, reisbijstand of rechtsbijstand.

In de volgende gevallen verhalen we onze onkosten bij de verzekerde:

  • De waarborg is vervallen omdat de premie niet betaald is.
  • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
  • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
  • De bestuurder rijdt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.
  • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
  • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
  • Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.
  • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.
  • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig.
  • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.
  • De franchise voor deze verzekering wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Wij bezorgen die u als u de verzekering afsluit.
  • De vermelde franchisebedragen zijn van december 2016 en gekoppeld (met uitzondering van Rechtsbijstand) aan de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. Ze wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Kom bij ons langs of bekijk hier: